För att höja en films budskap eller rollfigurernas känslotillstånd så används filmmusik i bakgrunden. Det förekommer i nästan varje film och endast i princip ett fåtal filmer görs helt utan musik. Vissa ser även filmmusiken som en del av ljudeffekterna. Inte bara filmer använder musik utan även tv- och datorspel.

Olika skolor inom filmmusik

När det gäller hur filmmusik ska se ut finns det i grunden två olika tankesätt. Den första menar att musiken inte ska märkas alls men att den ändå ska finnas där och förstärka filmens tema. Den andra skolan menar att filmmusiken är en viktigt del av filmens stil och att den är ett konstnärligt uttryck likaväl som bilderna och skådespeleriet.

Det märks tydligt skillnaderna mellan de två stora typerna av filmmusik:

  • De som innehåller klassisk, instrumental musik, så som Hajen
  • De som innehåller pop- eller rockmusik av mer eller mindre kända band, så som Pretty Woman

Det råder delade meningar kring den senare typen, många anser att det inte är äkta filmmusik utan enbart marknadsföring. Andra föredrar den andra typen eftersom filmens soundtrack är en utmärkt samling av en viss typ av musik. Idag är det vanligare att filmmusiken är ett konstnärligt uttryck och rentav bär filmens tema. Musiken går att lyssnas på fristående från filmen.

Historia

Ända sedan filmens födelse har musik använts för att förstärka de emotionella signaler som går ut till tittaren. Innan ljudfilmen var uppfunnen användes orkestrar av olika storlekar som spelade live under filmföreställningar. Innan talfilmens genombrott var det musiken som i kombination med skådespelarnas dramatiska ansikten som stod för budskapet i filmen. Musiken berättade allt; om en karaktär var glad, då fick man kanske höra ett glatt pianoriff och om en karaktär var i fara, då kanske man fick höra skrikande stråkar ackompanjera filmen. Musiken i film idag har inte minskat i omfång trots att det finns både ljud och talfilm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *