Instrumental ensemble är vad en orkester inom musik definieras som. En orkester kan spela instrumental musik samt ackompanjera sångare eller instrumentalsolister, spela noterat eller improviserat, självständigt, eller under överinseende av en dirigent eller kapellmästare.

Det finns många olika typer av orkester som har förekommit genom historien, ofta med kopplingar till vissa genrer, stilar, platser eller institutioner. Idag finns det dock ett antal standardiserade besättningar.

Symfoniorkester

En symfoniorkester kallas även för filharmonisk orkester eller för stor orkester. Inom främst klassisk, romantisk och modern konstmusik är den här typen av orkester vanligast. Cirka 60-150 musiker spelar i en symfoniorkester. Vanliga instrument är stråkinstrument, blåsinstrument och slagverk med mera. Man leds av minst en dirigent och spelar akustiskt efter noter.

Blåsorkester

Den här formen av orkester består endast av blåsinstrument och slagverk. Symfonisk blåsorkester kan det även kallas när en blåsorkester med extra rik sammansättning av instrument får en stor variationsmöjlighet av klangfärger och dynamik. Den symfoniska blåsorkestern innehåller ofta hela familjen av klarinettinstrument; ess-klarinett, sopranklarinett, altklarinett, basklarinett och kontraalt- eller kontrabasklarinett samt kontrabas och slagverk.

Storband

Med storband avses en större jazzorkester typiskt bestående av fyra sektioner: saxofon-, trumpet-, och trombonkompanjon samt en ackompanjemangsektion. När det kommer till instrumentering, klang och dynamik så finns det en stor flexibilitet i storband och kan ses som jazzens motsvarighet till symfoniorkestern.

Den etablerade standardbesättningen består av upp till 17 musiker. Besättningen ser ut så här:

    • Fem saxofoner
    • Fyra trumpeter
    • Fyra tromboner

 

  • Fyra kompinstrument: gitarr, piano, kontrabas eller elbas samt trummor

 

Stråkorkester

Precis som namnet indikerar så består en stråkorkester av instrument från stråkfamiljen. Detta innefattar instrument som violin, altviolin, cello samt kontrabas. Det är inte ovanligt att stråkorkestrar kallas för kammarorkester som är en orkester av den mindre storleken. Storleken kan dock variera.

Under den romantiska epoken var det vanligt att musik skapades med stråkorkester. Det förekommer även i filmmusik.